MANTAP

Dapatkan berita dan program terbaru kami dengan memasukan data anda dibawah ini

Setelah memasukan email anda, otomatis akan menerima notif dari kami

Tentang Kami


Sejarah, Visi & Misi

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) didirikan sebagai amanat Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31 Tahun 2004, di Donohudan, Solo, Jawa Tengah. Secara yuridis formal LAZISNU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 65/2005. Kemudian pada tahun 2014 LAZISNU secara resmi menjadi  Lembaga Badan Hukum sebagaimana SK. Menkumham No. AHU-04005.50.10.2014 tanggal 22 Juli 2014 yang berkedudukan di Jakarta. LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah perlu membentuk lazisnu-lazisnu tingkat Kabupaten salah satunya LAZISNU Kabupaten Semarang.

VISI:

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana  masyarakat (zakat, infak, sedekah, CSR dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemandirian umat

MISI:

  1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat,  infaq dan sedekah dengan rutin dan tetap.
  2. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana Zakat, Infaq dan Sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
  3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi  problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang   layak


MOTTO 

“Zakat untuk Kesejahteraan Umat”
"Pemberian nafkah kepada keluarganya adalah sedekah."

(HR. Bukhari)

"sedekah termasuk sebab utama datangnya keberkahan dan dilipatgandakannya rezeki"

www.lazisnu.pcnukabsemarang.or.id

"Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya Aku berinfak kepadamu"

(Muttafaq 'Alaih)

“Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah.”

(QS. Surat Al-Baqarah:245)

Copyright © 2018 NU CARE LAZISNU Kabupaten Semarang : Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah | NU Peduli Umat